free web templates

СЛОЎНІКІ ІМЁНАЎ

імёньнікі

Крыўска-Беларускі Іменнік

Крыўска-Беларускі Іменнік

Вацлаў Ластоўскі (Власт) „Крыўска-Беларускі Іменнік“ Каўнас 1923

Слоўнік асабовых уласных імён

Слоўнік асабовых уласных імён

Усціновіч Анна Канстанцінаўна „Слоўнік асабовых уласных імён“ Мінск, 2011

Слоўнік асабовых уласных імён

Слоўнік беларускіх псеўданімаў

Янка Саламевіч „Слоўнік беларускіх псеўданімаў“ Мінск, 1983

Слоўнік асабовых уласных імён

Беларуская антрапанімія Т.1

М. В. Бірыла „Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы“ Мінск, 1966

Слоўнік асабовых уласных імён

Беларуская антрапанімія Т.2

М. В. Бірыла „Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі“ Мінск, 1969

Слоўнік асабовых уласных імён

Беларуская антрапанімія Т.3

М. В. Бірыла „Структура ўласных мужчынскіх імён“ Мінск, 1982