html templates

СЬВЯДОМЫЯ ІМЁНЫ

людзьмі звацца

Прадслава І Полацкая

Прадслава І Полацкая

Прадслава Першая Полацкая.
Полацкая княгіня, кіравала да 945 году. Першая жанчына-кіраўнік на Русі

Рагвалод

Рогъволод (Рагвалод)

Роговолод, Рагнфрод.
Першы гістарычна вядомы полацкі князь

Рагнеда

Рогънеда (Рагнеда)

Полацкая князёўна, асьветніца. Дачка полацкага князя Рагвалода

Усяслаў Чарадзей

Усяслаў Чарадзей

Чарадзей гэта той, хто зачароўвае, захапляе, чаруе чым‑небудзь. Князь полацкі, пры якім амаль 40 год быў мір

Офрасінія Полацкая

Офрасінія Полацкая

Месца нараджэньня: Полацак.
Ефрасіння Полацкая, таксама сустракаецца форма Еўфрасіння, імавернае хроснае імя Еўпраксія (Параскева), сьвецкае імя Прадслава.
Магчыма звязана з колерамі Охра + Сіняя. Магчыма ад Офра — Ізраільскае паселішча на Заходнім беразе ракі Ярдан, што на поўначы ад Ерусаліма. Ерусалім гэта апошні шлях, куды накіравалася Офрасінія Полацкая.

Еўфрасіння Александрыйская:
У некаторых заходніх календарах імя перадаецца як Еўфрасія (Euphrosia) або Еўфрасія (Euphrasia).
Еўропа + Азія = Еўразія 

Кірыла Тураўскі

Кірыла Тураўскі

Месца нараджэньня: Тураў

Теофил Ортолог

Теофил Ортолог (Тэафіл Арталог)

Мялецій Сматрыцкі (сьвецкае імя Максім).
Тэафіл — мужчынскае імя, у перакладзе з старажытнагрэцкай мовы — «любімец Бога, багалюб».
У 1610 г. друкарня Віленскага брацтва сьвятога Духу выдала пад псеўданімам Тэафіла Арталога (Багалюба Праўдаслова — грэч.) палемічны твор «Трэнас, то бок Лямант усходняй царквы» на польскай мове

Пётр Скарга

Пётр Скарга

Пётр Павенскі.
Скарга (жалаба) — з прычыны наяўнасьці -ар- пазычана з польскай skarga — тое ж skarżyć "скардзіцца".
Сумневы на гэты конт у Ільінскага (ИОРЯС 23, 2, 233), які параўноўвае гэта слова са славен. skŕgati "стракатаць".

Міхалон Літвін

Міхалон Літвін

Лац.: Michalon Lituanus, магчымае сапраўднае імя Венцлаў Мікалаевіч або Міхайла Цішкевіч — аўтар трактату «Аб норавах татар, літвінаў і маскавіцян»

Ян Вісліцкі

Ян Вісліцкі

Нарадзіўся на тэрыторыі летапіснай Літвы паміж Клецкам і Пінскам, дзе цячэ рака Вісліца

Мікалай Радзівіл Чорны

Мікалай Радзівіл Чорны

Мянушку „Чорны“ атрымаў з-за колеру сваёй барады, чым адрозніваўся ад свайго стрыечнага брата Мікалая Радзівіла Рудога (які таксама атрымаў мянушку з-за колеру сваёй барады)

Мікалай Радзівіл Руды

Мікалай Радзівіл Руды

Мянушку „Руды“ атрымаў з-за колеру сваёй барады, чым адрозніваўся ад свайго стрыечнага брата Мікалая Радзівіла Чорнага (які таксама атрымаў мянушку з-за колеру сваёй барады)

Пётр Мсціславец

Пётр Мсціславец

Месца нараджэньня: Мсціслаў

Францыск Скарына

Францыск Скарына

Франциско Скорина.
1. Franciscus — свабодны. Імя Францыск — гэта літаратурны псеўданім, які ён атрымаў пры паступленьні ў гільдыю друкароў. 
2. Скарына — атрыманае прозьвішча ад бацькі, які займаўся аптовым гандлем скуры.

Друкар Скарына, Доктар Скарына.

Сымон Будны

Сымон Будны

Чую звон я нудны,
Рэдкі, невясёлы.
Дзень сягоньня будны,
Не сьвяткуюць сёлы.
Якуб Колас

Сімяон Полацкі

Сімяон Полацкі

Самуіл Гаўрылавіч Пятроўскі-Сітняновіч.
Месца нараджэньня: Полацак.

Подпіс: Ord. S. Bas. M.

Адам Ге́льгет

Адам Ге́льгет

Францішак Андрэевіч Савіч.
Там, блізко Піньска, на шыроком полю…

Tłumacz Piosnek wieśniaczych z nad Niemna i Dźwiny

Tłumacz Piosnek wieśniaczych z nad Niemna i Dźwiny

Ян Антоні Чачот.
Tłumacz Piosnek wieśniaczych z nad Niemna i Dźwiny — Перакладчык сялянскіх песень з Нёмана і Дзьвіны.

Крыптанімы: Jan Cz…t; Jan Cz…tt; F. Kol…

граф Суліма з Белай Русі

Граф Суліма з Белай Русі

Вайніслаў Казімір Канстанцінавіч Савіч-Заблоцкі (Лада-Заблоцкі).

Іншыя псеўданімы: Полацкі Гаўрыла, Завіша Павел

Ян са Сьвіслачы

Ян са Сьвіслачы

Ян Ходзька-Барэйка.
У артыкуле ў часопісе «Dzieje dobroczynności» (1820, № 1) выказаўся за пашырэньне адукацыі сярод народу; ідэю народнай школы і асьветы разьвіў у аповесьці „Пан Ян са Сьвіслачы, вандроўны крамнік“ (1821)

Іншыя псеўданімы: Jan ze Świsłoczy


П. Драўлянскі

П. Драўлянскі

Павел Міхайлавіч Шпілеўскі.

Іншыя псеўданімы: Знаёмы чалавек, Барон Ікс


Кастусь Каліноўскі

Кастусь Каліноўскі

Вінцэнт Канстанцін Каліноўскі.

Іншыя псеўданімы: Jaśko haspadar s pad Wilni

Уладзіслаў Сыракомля

Władysław Syrokomla

Людвік Уладзіслаў Францішак Кандратовіч.
У прынёманскім краі Уладзіслаў Сыракомля пачаў пісаць і набыў славу „Лірніка вясковага“. Прадстаўнік шляхецкага роду Кандратовічаў гербу „Сыракомля“, назву якога ўзяў за псэўданім. 
Будзеш жыць! Будуць векі ісьці за вякамі, –
Не забудуцца дум тваіх словы,
Як і слоў беларускіх, жывучы паміж намі,
Не забыўся ты, Лірнік вясковы.

Гэтыя радкі Янка Купала прысьвяціў Уладзіславу Сыракомлю і называў першым у сьпісе паэтаў, якія аказалі на яго найбольшы ўплыў.

Псеўданімы і крыптанімы: N.N., K., Ldwk Kndrtcz

Ładzisław Borzywojowicz

Ładzisław Borzywojowicz

Вінцэнт (Вінцэсь) Аляксандравіч Каратынскі.
У 1850 г. Уладзіслаў Сыракомля зaпpaciў ягo дa cябe ў Зaлyчa. Biнцэcь cтaў Сыpaкoмлeвым пaмoчнiкaм-caкpaтapoм.

Псеўданімы і крыптанімы: Bożywoj; K.W.; W.Kor.; W.K.

Адам Плуг

Адам Плуг (А→П)

Антон Антонавіч Пяткевіч (А→П).
Адам — ад іўр. створаны з чырвонай гліны. Першы чалавек, біблейскі персанаж. 
Плуг — сельскагаспадарчая прылада для асноўнай апрацоўкі глебы ў рамках падрыхтоўкі да пасяўной насеньня або пасадкі расьлінаў.

Jacek ze Śliwina

Jacek ze Śliwina

Адам Ганоры Кіркор.
Месца нараджэньня: Слівіна, Мсьціслаўскі павет, Магілёўская губерня, Расійская імперыя.

Псеўданімы і крыптанімы: A.K.; A.H.K.; J. ze Ś.; J. ze Śliwina; Jacek ze Śliwina; Jan ze Śliwina; K.A.H.; Sobarri; Tułacz Sobarri; Wydawca Albumu Wileńskiego

Навум Прыгаворка

Навум Прыгаворка

Вінцэнт-Якуб Дунін-Марцінкевіч.
Сапраўдны герой твора „Сялянка“(„Ідылія“) — не пан, а селянін Навум Прыгаворка, войт, які наглядаў за працай сялян. Яго прозьвішча пісьменьнік выкарыстоўваў у якасьці псеўданіма.

Іншыя псеўданімы: Войт Навум

Казімер Сваяк

Казімер Сваяк

Кастусь Мацвеевіч Стаповіч.
Казімер — Аб'яўляе мір / Міратворац
Сваяк — Свой, родны, радня, родзіч, радняк, крэўны
Казімер Сваяк

Уладзімер Загорскі

Уладзімер Загорскі

Альбін Мацвеевіч Стаповіч.

Ядвігін Ш.

Ядвігін Ш.

Антон Іванавіч Лявіцкі.
У маладосьці быў моцна закаханы ў Ядвігу Шабуневіч з Радашковічаў

Крыптанімы: Я. Ш., Ja., Sz., Ja., Š, Ša, Sz

Мацей Бурачок

Мацей Бурачок

Францішак Бенедыкт Казіміравіч Багушэвіч. 
1. Мацей — дараваны Богам.
2. Бурачок — род кветкавых расьлін жоўта-зялёнага колеру. Дараваны Богам бурачок.

Іншыя псеўданімы: Сымон Рэўка з-пад Барысава

Хведар Таракан

Хведар Таракан

Хведар Іосіфавіч Чарнышэвіч. 

Іншыя псеўданімы: Н. Бурженін, Тодар; Крыптанімы: Ф. Ч., Ф., Ч., Тодар Ч., Тодар Ч-віч, Ф. Ч-іч

Карусь Каганец

Карусь Каганец

Казімер Рафаіл Карлавіч Кастравіцкі.
Каганецъ — каганец, масьляная лямпа (старабеларускі лексікон).

Максім Кніжнік

Максім Кніжнік

Максім Адамавіч Багдановіч.
У школьныя гады не расставаўся з кнігамі, шмат чытаў. За гэта сябры-гімназісты празвалі яго Кніжнікам. 

Іншыя псеўданімы: Максім Крыніца, Ек. Февралева, Эхо, Н.Б., М. Осьмак, Иван Февралёв

Я.Монвід

Я.Монвід

Францішак Каралевіч Аляхновіч.
Манівідавічы, Манівіды — літоўскі шляхецкі род герба "Леліва".
Монвід — літоўскі князь з дынастыі Гедымінавічаў, сын вялікага князя літоўскага Гедыміна.
Іван Манівід (Івашка Манівідавіч; каля 1400 — 1458) — дзяржаўны дзяяч Вялікага Княства Літоўскага. Намесьнік падольскі і крамянецкі (з 1437), ваявода троцкі (з 1443) і віленскі (1458).
Атрымаўшы позву ў суд, Ф. Аляхновіч туды не зьяўляецца, а ўцякае ў Галіччыну, дзе ў Львове і Кракаве пад псэўданімам „Юры Монвід“, якім будзе пазьней падпісваць свае творы

Іншыя псеўданімы і крыптанімы: І.Монвід; Ю.Монвід, А-віч; Ф.А.; Ф.О.; Фр.;

Янка Лучына

Янка Лучына

Іван Люцыянавіч Неслухоўскі.
Лучына — крыніца сьвятла ў сялянскай хаце. Таксама мае фанетычнае адлюстраваньне бацькоўскага імя Люцыяна Юр'евіча.

Янка Купала

Янка Купала

Іван Дамінікавіч Луцэвіч.
Нарадзіўся 25 чэрвеня (7 ліпеня). Купальле — старажытнае народнае сьвята. Адзінай даты не існавала і магло сьвяткавацца некалькі разоў: сёньня ў адной вёсцы, заўтра — у суседняй. 
Першапачаткова псеўданімам мусіў быць Янук Купала, але рэдактар зборніка падчас публікацыі напісаў яго як Янка Купала
Імя Янка Купала адлюстроўвае калі ён нарадзіўся і як памёр.

Іншыя псеўданімы: Купальскі Я, Вайдэльота; Здарэнец; Левы; Марка Бяздольны; Ня-Гутнік; Стары Мінчук; Янук з-пад Мінска

Якуб Колас

Якуб Колас

Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч.
Па ўспамінах маці паэта ў 1900 годзе згарэлі копны жыта. Планавалася прадаць частку ўраджаю і пераслаць грошы сыну. Тушыць пажар дапамагаў селянін па мянушцы Якуб, які моцна апёк рукі. Маці хадзіла па полі і, рыдаючы, зьбірала кожны ацалелы каласок. Нягледзячы на страту ўраджаю, грошы сыну ўсё ж паслалі. Так склаўся Якуб Колас.
Якуб — той, хто ідзе па пятах, зьяўляецца пэрсанажам другога шэрагу ў некалькіх падзеях другой паловы кнігі Быцьця. 

Іншыя псеўданімы: Карусь Лапаць, Тарас Гушча, К. Адзінокі, К. Альбуцкі, Андрэй „сацыяліст", Тамаш Булава, Ганна Груд, Мікалаевец, Лесавік

Антон Навіна

Антон Новіна

Антон Іванавіч Луцкевіч.
Рэдактар адноўленай газеты Наша ніва. Паходзіў з шляхецкага роду гербу „Навіна“
Імя таксама мае фанетычнае адлюстраваньне Антон Івана - Антон Новіна

Іншыя псеўданімы: А. Иванов; Антон Белорус; Генрык Букавецкі; Кумельган; Ів. Мялешка. крыптанімы: А. Л.; А. Н.; А. Н-А; А. Н-а; А-н-а; Б. Г.; Г. Б.; Г-бэ; Г.; Г. В.; Н.; Н-а-А; Н. А.; A. L.; A. N.; H. B.

Нашанівец Іван Луцкевіч

Нашанівец

Іван (Ян) Герман Луцкевіч.
Паводле яго ініцыятывы былі выдадзеныя беларускія газэты „Наша доля“ і „Наша Ніва“, створаныя кнігавыдавецкія суполкі „Наша хата“ (1908). 
Вымушаны быў выехаць у Вільню і ўзяць псеўданім Ян (Іван) Міхальчук, калі паліцыі стала вядома пра зброю, што хавалі у доме Луцкевічаў дзеля баявых гуртоў грамады.

Іншыя псеўданімы: Ян Міхальчык; Шчасны; Palissander Нев.

Арцём Музыка

Арцём Музыка

Вацлаў Юстынавіч Ластоўскі.
Буду ўсё званаром, хоць даўно пад дзярном
Сьпіць мая галава маладая.
Эх, бо ведае сьвет, што вялікіх дум цьвет
Адно толькі на зломе ўзрастае!

Янка Купала „Песьня Званара“
В. і М. Ластоўскім


Іншыя псеўданімы: Власт; Wlast; Юры Верашчака; Ласт; В.Ласт.; Уласт; Пагашчанін; Сваяк; Ю.Сулімірскі; Veritatis; Miles; Peregrinus.

Альгерд Бульба

Альгерд Бульба

Вітаўт Станіслававіч Чыж.

Іншыя псеўданімы: Ян Еленскі, Ян Яленьскі, Гідальго, Чыж-Гідальга, Чыжук Ашмянскі 

Данііл Хармс

Данііл Хармс

Данііл Іванівіч Ювачоў.
Хармс лічыў, што нязьменнае імя прыносіць няшчасьце. Пра тое сьведчыць наступны дзённікавы запіс ад 23 сьнежня 1936 года: "учора папа сказаў мне, што пакуль я буду Хармс, мяне будуць перасьледваць патрэбы".

Іншыя псеўданімы: ДCH, Daniel Charms, Daniel, Даниил Заточник (Хармс), ДаНиил Хармс, Даниил Хармс Школа чинарей Взирь зауми, Школа ЧИНАРЕЙ Взирь Зауми Даниил Хармс, Д. Х., Чинарь Даниил Иванович Хармс, Д. Хармс, Д. И. Хармс, Д. Баш, Даниил Хормс, Даниил Ххармс, Ххоермс, Даниэлъ Хаармсъ, Даниил Хаармс, Даниил Протопласт, Дан. Хармс, (Яронея), Хармс, Даниил Дандан, Дан. Хармс, (Яронея), Хармс, Даниил Дандан, Дандан, Даниил Иванович Хармс, Д. Хармс-Шардам, Даниил Шардам, Шардам, Даниил Хармс-Шардам, Ваня Мохов, Карл Иванович Шустерлинг, Чармс, Даниил Чармс, Гармониус; Вера, Надежда, Любовь, София; Хаармс, Д., Даниил, Даниил Иванович Дуконъ-Хармс, А. Сушко, Писатель Колпаков, и др.

Вацюк Тройца

Вацюк Тройца

Вацлаў Леанардавіч Іваноўскі.
Калі вучыўся ў трэцяй клясе, самастойна зрабіў зарад для дубальтоўкі. Тая выбухнула. Вацлаў страціў на правай руцэ другі і трэці пальцы. Бацькі іх закапалі ў Лябёдцы і пасадзілі на тым месцы дзьве бярозы. Псэўданім Вацюк Тройца — памяць пра гэты выпадак.
Нарадзіўся 25 мая. Тройца — вясеньне-летняе хрысьціянскае сьвята.

Іншыя псеўданімы: Браты Далецкія

Брачыслаў Скарыніч

Брачыслаў Скарыніч

Ян Станкевіч.
Мовазнаўца, гісторык, палітычны дзеяч. Доктар славянскай гісторыі і філалогіі. 
Гісторыя — полацкі князь Брачыслаў Ізяславіч.
Філалогія — першадрукар Францыск Скарына.

Іншыя псеўданімы: Янучонак; крыптанімы: Бр.Ск…іч; Бр.Ск.; С.Я.; Я.Ст.; Я.С.; Я.Ст—ч; I.S.; J.St—и;

Адам Навука

Адам Навука

Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч.
Грамадзка-палітычны дзяяч, мовазнаўца, перакладчык, публіцыст. Акадэмік АН БССР (1928)

Іншыя псеўданімы: „Тарас на Парнасе“, Я. Тарас, Тарас Язычнік, Тарас Навіна

Сымон Табала

Сымон Табала

Сяргей Міхайлавіч Крывец.
1. Сымон (іўр. שִׁמְעוֹן, Шымон) — пачуты.
2. Табала — таўпа, гурт, натоўп. 
Пачуты натоўп.

Іншыя псеўданімы: С.Пастушок, Сярожа Пастушок

Янка Брыль

Янка Брыль

Іван Антонавіч Брыль.
Чырвоныя хустачкі дзяўчат мяшаліся з хлапцоўскімі шапкамі розных гатункаў, пачынаючы гарадскімі кепкамі і канчаючы самадзельнымі саламянымі брылямі. 
На другі дзень у двор бальніцы,
Дзе ганак звешвае свой брыль,
Пад'ехаў, стаў аўтамабіль.

Якуб Колас

Іншыя псеўданімы: І. Асцюк, Сымон Бобрык, Рыгор Іванавіч Лапцік, Іван Сведка

Янка Маўр

Янка Маўр

Іван Міхайлавіч Фёдараў.
Свае настаўніцкія заняткі канчаў фразай „Маўр зрабіў сваю справу, маўр можа ісьці“ якая пайшла з п'есы „Змова Фіеска ў Генуі“. Значэньне псеўданіма “Маўр“ шырока адкрыецца ў яго аповесцях: “У краіне райскай птушкі“ (1926), “Сын вады“ (1927), у якіх ён паказаў сябе як абаронца правоў каланіяльных і залежных народаў, са спагадай ставіўся да карэнных народаў Паўночна-Заходняй Афрыкі, і праявіў сябе як інтэрнацыяналіст

Кандрат Крапіва

Кандрат Крапіва

Кандрат Кандратавіч Атраховіч.
З аднаго боку крапіва робіць балюча, а з другога боку валодае лячэбнымі ўласьцівасьцямі.
Я ў мастацкім агародзе
Толькі марная трава.
А якая? Смех, дый годзе:
Я – пякучка-крапіва.
Хто сустрэўся быў са мною,
Дакрануўся раз ці два,
Дык той ведае ўжо, хто я:
Я – пякучка-крапіва.

Максім Танк

Максім Танк

Яўген Іванавіч Скурко (моцны як танк). 
«Нa тoй чac, кaлi мнe cпaтpэбiўcя пceўдaнiм, – cкaзaў Яўгeн Івaнaвiч, – кaлacы, вaciлькi, вepacы i iншыя мipaлюбныя пceўдaнiмы былi paзaбpaны. А мнe xaцeлacя мeць бoйкi пceўдaнiм. Tым бoльш штo з Зaxaдy нacoўвaлacя фaшыcцкaя пaгpoзa. Bыpaшыў cпынiццa нa cлoвe „тaнк", якoe звязвaлacя з мoцaй, ciлaй cyпpaцiўлeння. А кaб тaнк cтaў бoльш гpoзным, я ягo ўзбpoiў кyлямётaм „мaкciмaм"».
З лацінскай Maximus — самы вялікі, найвялікшы.

Іншыя псеўданімы: Аўгень Бура; А.Граніт

Міхась Васілёк

Міхась Васілёк

Міхал Ціханавіч Лынькоў.

Рыгор Суніца

Р. Суніца

Рыгор Ціханавіч Лынькоў.
У другой палове 1920 і пачатку 30-х гадоў выступаў пераважна як паэт пад псеўданімам Р.Суніца. У 1927 надрукаваў апавяданьне “Лыска” пад псеўданімам Р.Смелы. Артыкулы і пераклады падпісваў уласным імём ці крыптанімамі.

Іншыя псеўданімы: Р. Смелы

Пятрусь Звычайны

Сымон Ракіта

Пётр (Пятрусь) Усцінавіч Броўка.
Нарадзіўся 25 чэрвеня.
Сымон (іўр. שוו, Шымон) — пачуты.
Ракіта — Вербалоз, Вярба пяцітычынкавая (Salix pentandra) — лістападнае дрэва ці куст роду вярба сямейства вярбовых (Назва: Вярба пяцітычынкавая, вярба, вербалоз, лаза, ракіта, брэд). Цьвіце ў маі-чэрвені.

Іншыя псеўданімы: Аўлас (з Я. Скрыганам); Бандылевіч; Лукаш Вандылевіч (з П. Глебкам); Баравы; Юр. Баравы; Юрка Баравы; П. Далецкий; Дзед Аўлас (з Я. Скрыганам); Дзед Тарас; Дзядок Аўлас; Пятрусь Звычайны; Андрэй Прыгода; Стары дзядок Аўлас

Язэп Касіла

Язэп Касіла

Пётр (Пятро) Фёдаравіч Глебка.
Пад саманазвай Язэп Касіла друкаваў сатырычныя творы ў газеце-плакаце „Раздавім фашысцкую гадзіну“ і ў „Партызанскай дубінцы“

Іншыя псеўданімы: Асот

Сяргей Ракіта

Сяргей Ракіта

Сяргей Васілевіч Законнікаў.
Нарадзіўся 15 кастрычніка. Ракіта — народная назва віду Вербалоз (вярба пяцітычынкавая, вярба, лаза, ракіта, брэд), які пладаносіць у верасні-кастрычніку

Іншыя псеўданімы: С. Асот; Крыптанімы: Р. С.

Ян Відук

Ян Відук

Ян Скрыган.
Відук — кветкавая травяністая расьліна сямейства макавых. Народная назва віду Мак самасейка (Papaver rhoeas) і Мак снатворны (Papaver somniferum)

Іншыя псеўданімы: Аўлас, Відук, Я. Відук, Дзед Аўлас (з П. Броўкам), Крушына, Я. Крушына, Пірат

Эдзі Агняцвет

Эдзі Агняцвет

Эдзі Сямёнаўна Каган.
Калі вучылася ў сёмым класе, пайшла раіцца да Янкі Купалы, які на развітаньне нарэзаў ёй букет ружаў. Псеўданім выбрала сабе дзякуючы захапленьню паэмай Якуба Коласа „Сымон-музыка“. Першыя вершы пад гэтым псеўданімам апублікавала ў 1929 годзе.

Вера Вярба

Вера Вярба

Гертруда Пятроўна Сакалова.
Вера Харужая стала для паэтэсы пуцяводнай зоркай: „Я іду па сьлядах тваіх. За справядлівасьцю і мужнасьцю. За высокай гордасьцю і дружнасьцю. Кожны крок мой – на белай паперы. Я дайду да цябе, мая Вера!“. 
Другой часткай стала назва дрэва. Вярба з’яўляецца сімвалам смутку. Прынцыпы паэтызацыі вярбы на першы план ставяць лірычныя і любоўныя тэмы, у якіх дрэва ўвасабляе тугу. Паэтка ўспрымае дрэвы, як блізкія істоты, падобныя да людзей: „Затужылі вербы над вірамі. ...Але нельга вербам адарвацца“.

Алеся Шыпшына

Алеся Шыпшына 

Вера Захараўна Харужая. 
Шыпшына — куст з ружовымі або белымі кветкамі (назва ад вострых шыпоў).

Іншыя псеўданімы: Антолька; Вера; Вераніка Карчэўская; Падпольнік; Г. С. Корнилова; Польская камсамолка

Язэп Пушча

Язэп Пушча

Іосіф Паўлавіч Плашчынскі.
Іосіф Плашчынскі → Язэп Плашчынскі → Язэп Пушча.
Дэбютаваў апавяданьнем у 1922 годзе пад псеўданімам Лясун. Дзе жыў і працаваў — паўсюль саджаў дрэвы і кветкі. Любіў лес і родную прыроду. Уставаў рана і да сьняданьня блукаў адзін па лясных сьцежках у ваколіцах, падумаць, прыгадаць, памарыць.

Іншыя псеўданімы: Л.Кудзер; Язэп Кудзер; Лясун; Пушча; А.Пушча; Л.Трыер;

Раман Суніца

Раман Суніца

Рамуальд Аляксандравіч Зямкевіч.
Суніца гэта земляніка.

Іншыя псеўданімы: Юры Алелькавіч; Саўка Барывой; Шэршань; Р. Зем.; Ром. Зем.; Р-н Сун.; Р. С-ца.

Ганна Аршыца

Ганна Аршыца

Уладзімер Мікалааевіч Дубоўка.
Псеўданімам Ганна Аршыца падпісваўся ў выданьнях Аршанскага Маладняка. Назваў свайго сына Альгерд Дубоўка.

Іншыя псеўданімы: У.Гайдукевіч; У.Гайдуковіч; Ул.Гайдуковіч; Уладзімір Гайдуковіч; Б-сь Дубоўка; Бладысь Дубоўка; Уладзік Павадыр; Тупяец; В.Туянец; У.Д-ка; У.Д-на

Цётка

Цётка

Алаіза Сцяпанаўна Пашкевіч.
Цётка гэта паважлівы зварот у сялянаў да старэйшых жанчын. Так празваў яе сусед-зямляк і сябра па барацьбе Вацлаў Іваноўскі.

Іншыя псеўданімы: Гаўрыла з Полацка, Мацей Крапіўка, Крапіўка, М. Крапівіха,  Гаўрыла, Тымчасовы, Банадысь Асака

Кузьма Чорны

Кузьма Чорны

Мікалай Карлавіч Раманоўскі.
У траўні і чэрвені 1923 у газэце „Савецкая Беларусь“ надрукаваў свае першыя апавяданьні пад імём „Кузьма Чорны“, які ўзяў у гонар свайго дзеда Міхала Парыбка (па-вулічнаму — Чорнага), вядомага на ўсю акругу майстра-сурвэтніка.
Кузьма (англ. Cosmo, нем. Kosmas) — паходзіць ад грэчаскага Κοσμάς (лад, парадак, сьвет, сусьвет). Атрымліваецца — Космас Чорны.

Іншыя псеўданімы: Максім Алешнік; М.Біруля; Ігнат Булава з-пад Турава; Вясёлы; М.Сідарэўскі; Сусед-вясёлы; Раман Талапіла; Арцём Чамярыца; Сымон Чарпакевіч; А.Чорны.

Зьмітрок Бядуля

Зьмітрок Бядуля / Ясакар

Самуіл Яфімавіч Плаўнік.
Нарадзіўся 23 красавіка.
Ясакар — лістападнае дрэва роду таполя сямейства вярбовых. Цьвіце ў канцы красавіка.

Бядуля — у казках, якія ён зьбipaў i вывучаў, ёсьць вобраз добрага, спагадлівага дзядка Бядулі, які ходзіць па сьвеце i суцяшае пакінутых бацькамі дзяцей — cipoт i бяздомнікаў.

Іншыя псеўданімы: Саша Пл-ік, Ясакар, Я—р, Зьмітро Бядуля, Сымон Пустэльнік, Іскра, Святагор, Ярыла Чырвоны, З.Б., Ярыла Паўстанец, Вартавы, Тутэйшы, Вольны, Марыля.

Алесь Сумны, Алесь Гарун

Алесь Сумны → Алесь Гарун

Аляксандар Уладзімеравіч Прушынскі.
Нарадзіўся 11 сакавіка, а „Гарун" па-армянску — вясна.

Іншыя псеўданімы: І. Жывіца; А. Новадворскі; Сальвэсь.

Цішка Гартны

Цішка Гартны

Зміцер Хведаравіч Жылуновіч. 
Гарт (ад нем. hart — цяжка/цьвёрды) — у друкарскай справе зьбіты, зношаны, нягодны, папсаваны шрыфт, прызначаны для пераплаўленьня ў словалітне.
Цяжка жыць без долі,
Што рабіць — не знаю;
Хіба на сьвет выйду,
Долі пашукаю.

Гэты верш прысьвяціў Янку Купалу падпісаўшы Цішка Гартны. (Цішка Цяжка/Цьвёрды).

Іншыя псеўданімы: Авадзень; Авадзён; Аглядальнік; В.Аса; Беларус; Беларус-Камуніст; Бэйгар; Вар; П.Вартавы; Паўлюк Вартавы; Васа; Сымон Гляк; Габрусь Друк; Сымон Друк; Зета; Зміжыла; Зміцер; Знаёмы; Змітро Капылянін; Янка Кліч; Коммунист Беларус; Мешчанін; Мінчанін; Цішка Г.; Мужык; С.Смык; Я.Смык; Стары С-Д; Твой сын Змітро; Чырвонь; Язэп Чырвонь; Шулятнік.

Алесь Дудар

Алесь Дудар

Аляксандр Аляксандравіч Дайлідовіч.
Дудар грае на дудзе.

Іншыя псеўданімы: Тодар Глыбоцкі; Арцём Яроцкі

Мізэрыус Монус

Мізэрыус Монус

Максім Іванавіч Гарэцкі.
Творы цыкла кароткіх апавяданьняў пад назвай «Люстрадзён» падпісваў псеўданімам Мізэрыус Монус.

Іншыя псеўданімы: Максім Беларус, М. Б. Беларус, М. Г., А. Мсьціслаўскі, Дзед Кузьма, Мацей Мышка, Мізэрыус Монус і іншымі; у сваіх творах таксама выступаў як Кузьма Батура і Лявон Задума.

Міхась Чарот

Міхась Чарот

Міхаіл Сымонавіч Кудзелька.
Чарот гэта камыш. Высокая шматгадовая расьліна. Расьце ў балоцістай мясцовасьці. З яго сьцеблаў на беларускіх землях рабілі жалейкі, якія называліся чароцінкі.
Цi хутка пачую я песьню чаротаў
Над сонным балотам тваiм?


Іншыя псеўданімы: Максім Бяднейшы; Юрка Куртаты; В.Чарот

Міхась Зарэцкі

Міхась Зарэцкі

Міхаіл Яўхімавіч Касянкоў.
Дзяцінства прайшло ў вёсцы Зарэчча пад Шкловам (цяпер частка Шклова). 

Янка Нёманскі

Янка Нёманскі

Іван Андрэевіч Пятровіч.
Нарадзіўся ў аграгарадку Шчорсы, што ў Навагрудскім раёне Гродзенскай вобласці, на рацэ Нёман.

Юрка Лявонны

Юрка Лявонны

Леанід Мікалаевіч Юркевіч.
Юрка Лявонны гэта псеўданім з "перакуленага" сапраўднага імя — Леанід Юркевіч.

Ігнат Гудок

Ігнат Гудок

Ігнат Сымонавіч Дварчанін.
Тэматыка твораў — барацьба за адраджэньне беларускай культуры, узняцьце яе на больш якасны ўзровень, усьведамленьне беларускім народам сваёй гістарычнай і палітычнай значнасьці, роўнасьці з іншымі народамі. Пад псеўданімам Гудок зьмясьціў у „Дзянніцы” свае вершы „Думка” і „Гудок”. 

Гу-гу, гу-гу! Гудзе гудок,
Гой, не на работу...
Уставай, ўставай хутчэй, браток,
Трывогі гуд - грымота!

Іншыя псэўданімы і крыптанімы: Гудок; І.Гудок; Ігнат Гудок; Ігналь Гудок; І.Ладанчук; І.Д-н; І.Д.

Адам Чырвоны

Адам Чырвоны

Адам Антонавіч Бабарэка.
Служыў у Чырвонай Арміі (1921—1922).

Іншыя псэўданімы і крыптанімы: А. Б.; А. Ч.; А-м Б-а; А. Б-ка; А. Б-рэка; Адам Гаротны; Я. Каліна; Якім Каліна; Малады настаўнік; А.Рэка; Чырвоны; А.Чырвоны; А.Чэмер.

Анатоль Вольны

Анатоль Вольны

Анатоль Іўсцінавіч Ажгірэй.
Вольны — свабодны. 

Янка Маланка

Янка Маланка

Іван Маразовіч.
Паміж 1926—1928 гадамі — адказны рэдактар сатырычнага часопіса „Маланка“ (Вільня). 

Іншыя псеўданімы: Ляо Дзэ, Ляо-Дзе, Пярун, Гаўрыла Пярун, Язэп Грамабой, Янка Грамабой, Янка Барысаўскі; крыптанімы: І.М., Я.М., Янка М. і інш.

Міхась Багун

Міхась Багун

Міхаіл Фёдаравіч Блошкін.
Блошкін → Bug (насякомае, клоп) → Баг → Багун — від кветкавых расьлін сямейства Верасовыя (народныя назвы: багно, багон, бахун, клапоўнік, бор).

Іншыя псеўданімы і крыптанімы: Асака М; Багунец; М. Б.; Міх. Б.; Баг.

Анатоль Дзяркач

Анатоль Дзяркач

Анатоль Рыгоравіч Зіміёнка.
1. Дзяркач — лугавая невялікая птушка сямейства пастушковых з характэрным скрыпучым крыкам.
2. Дзяркач — голік, сьцёрты венік з дубцоў.
У старога чалавека голас як дзяркач: пра хрыпаты, дзярлівы старэчы голас. 
Як дзяркач: пра задзірыстага, супярэчлівага па характару чалавека. 

Іншыя псеўданімы: Дзядок Тарас

Антон Небарака

Антон Небарака

Тамаш Тамашавіч Грыб.
Нарадзіўся ў вёсцы ў беднай сялянскай сям'і. 

Іншыя псеўданімы: Т. Глеба; Н-ка; Небарака; Небарака, Антон; Т.; Т. Г.; Т-г; Т-ш; A. N.; G-be; Ge, Tomasz; N-ka, A.; Niebaraka, Anton; T. (лац.); Т. Н. (лац.), Тита, В

Алесь Усходні

Алесь Усходні

Аляксандр Трафімавіч Пруднікаў.
Нарадзіўся ў Магілёўскай губерніі.

Краўцоў Макар

Краўцоў Макар

Макар Мацьвеевіч Касьцевіч.
Краўцоў — псэўданім, што стаў данінаю памяці прадзедам, якія жылі з кравецтва, шыючы найлепшыя ў акрузе кажухі. Краўцоў тут не заменьнік прозьвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца, дзедавай мянушкі паводле рамяства. Чые дзеці? Краўцовыя дзеці. Чый Макар? Краўцоў Макар. І падпісваўся ён у такім, „адваротным“, парадку.

Іншыя псеўданімы: Дзын-Дзылін, Звончык, Макар, Язэп Сьвятазар, Picolo, Smreczyński, КрМ

Л.Макашэвіч

Л.Макашэвіч

Уладзімер Адамавіч Жылка.
Нарадзіўся ў вёсцы Макашы, Наваградзкага павету, Менскай губэрніі.

Іншыя псеўданімы: Вал.Жыл.; Вл.Ж.; І.Жылка; Макашэвіч; Л.Макашэвіч; У.Ж.; Ул.Ж.

Алесь Усходні

Янка Бунтар

Валянцін Паўлавіч Таўлай.
Навучаўся ў Слонімскай настаўніцкай сэмінарыі, зь якой у 1925 годзе быў выключаны, бо адмовіўся пісацца палякам. У лютым 1928 выключаны з навучальнай установы за ўдзел у вучнёўскім страйку. У 1929 арыштаваны польскімі ўладамі за стварэньне камсамольскае групоўкі ў вёсцы. Суд прысудзіў да 2 гадоў турмы. Не зьявіўся на суд.

Іншыя псеўданімы: Усяслаў Барвінец; Бунтар; Янка Бунтар; К.Бунтарны; Былы вучань; Васіль; М.Гарустовіч; Горны; Янка Дванаццаты; Павел Менскі; Мсьцівец; Юрка Назубіч; Ілюк Прышчэпа (з Янкам Брылём); Паўлюк Сірата; В.Тарскі; Чырвоны зьвястун; крыптанімы:
В.Т.; А.С. і В.Т. (з А.Салагубам);

Якім Зорны

Якім Зорны

Акім Пятровіч Астрэйка.

Іншыя псеўданімы: А.Пясоцкі, Сымон Бравы, Анатоль Востры, Рыгор Вядомы

Герасім Прамень

Герасім Прамень

Іван Іванавіч Пышко. (1908 – 27.07.1964)
Герасім — паважаны. Прамень — вузкая палоска сьвятла ад сонца ці месяца (або ад іншых крыніц сьвятла). Пра колер, яркасьць (промня): агністы, асьляпляльны.

Дабра ўсім жалаю
сынам сваіх палёў.
I горача вітаю
паэтаў-змагароў


Іншыя псеўданімы: Прамень Г., Pramien Harasim.

Пятрусь Граніт

Пятрусь Граніт

Іван Пятровіч Івашэвіч.
У 1927 годзе Іван Івашэвіч стаў працаваць брукаром. І працаваў ім аж да верасня 1939 года. Тады ён і напісаў свой незвычайны для Заходняй Беларусі верш “Брукар”, у якім паказаў цяжкую працу брукара. Здаецца, у беларускай літаратуры больш не было паэта, які аж 12 гадоў клаў брук і яшчэ пасьпяваў пісаць добрыя вершы.
Пётр — у перакладзе з старажытнагрэцкай мовы „скала, камень" (грэч. Πέτρος — камень). Атрымліваецца: Камень Граніт.

Іншыя псеўданімы: П.Граніт; Мацей Гвозд

Васіль Струмень

Васіль Струмень

Аляксандр Мікалаевіч Лебедзеў.
Васіль альбо таксама Базыль (па-грэцку: Βασίλειος) — з грэцкай мовы азначае цар, царскі. Атрымліваецца: Царскі Струмень.
Вада цячэ струменьчыкам нязвонкім, безупынным... (А.Пысін).

Нікіфар Жальба

Нікіфар Жальба

Аляксандр Канстанцінавіч Бяленка.
Нікіфар — у перакладзе з старажытнагрэцкай мовы — „які нясе перамогу“.
Жальба — 1. Смутак, туга, бедаваньне. 2. Скарга, нараканьне. 

Марцін Люціч

Марцін Люціч

Мікола Яфімавіч Цэлеш (Целеш).
Люцічы (вільцы, велеты) — зьвяз заходнеславянскіх плямёнаў. Этнонім магчыма паходзіць ад старажытнаславянскага „людцы“, альбо „людзі“. Пражывалі на тэрыторыях цяперашніх нямецкіх фэдэральных земляў.
Магчыма паходжаньне імя звязана з імём Марціна Лютэра — нямецкага манаха, каталіцкага сьвятара, прафесара багаслоўя, выдатнага дзеяча і пачынальніка хрысціянскага рэфарматарскага руху XVI стагоддзя. 

Іншыя псеўданімы: М.Люціч, М.Лясун; Крыптанімы: М. Ц.

Рыгор Папараць

Рыгор Папараць

Рыгор Макаравіч Сапун.
У хрысьціянскім імяслове імя Рыгор суадносіцца з многімі сьвятымі, але перш за ўсё — са сьвяціцелем Рыгорам Цудатворцам (III стагоддзе), першым носьбітам гэтага імя. 
Папараць-кветка — у беларускай міфалогіі чароўная расьліна, якая надавала чалавеку магічныя якасьці: ён пачынаў разумець мову жывёл і дрэў, бачыць скрозь зямлю схаваныя скарбы, лячыць людзей ад розных хвароб, ведаць будучыню і інш. Кветка з'яўляецца ў купальскую ноч.

Мікола Хведаровіч

Мікола Хведаровіч

Мікалай Фёдаравіч Чарнушэвіч.
Паэт, драматург Нічыпар Чарнушэвіч — гэта старэйшы родны брат Міколы. Менавіта таму і давялося браць псеўданім Хведаровіч.

Іншыя псеўданімы: С. Старобінскі, Сабасцян Старобінскі, Себасцян Старобінскі, Н. Федаровіч

Паўлюк Трус

Паўлюк Трус

Павал Адамавіч Трус.
У 1928 разам зь Міколам Хведаровічам стварыў сэрыю літаратурных пародыяў пад агульным псэўданімам Себасьцян Старобінскі, якія былі надрукаваныя ў «Маладняку» (1929, № 4)

Іншыя псеўданімы: Себасьцян Старобінскі, П. Вясковы, Шавец

Сяргей Дарожны

Сяргей Дарожны

Сяргей Міхайлавіч Серада.

Іншыя псеўданімы: Т.Трыкліні; Л.Трыер

Мікола Крывіч

Мікола Крывіч

Мікалай Якаўлевіч Байкоў.
1. Скончыў Бежацкае духоўнае вучылішча (1903), Маскоўскую духоўную акадэмію (1913). Савет Акадэміі прысудзіў яму вучоную ступень кандыдата багаслоўя з прылічэннем да першага разраду (1913).
2. Этнонім “Крывічы“ паходзіць ад імя першасьвятара балтаў Крыве-Крывейце.
3. Крывіч, крывічанін м. — кривич, белорус // Беларуска-расейскі (Байкоў-Некрашэвіч)

Іншыя псеўданімы і крыптанімы: Аглядальнік; Асветнік; Дашкольнік; М.К-ч; М.Кр.; Кр-іч; Крывіч; Настаўнік

Васіль Вітка

Васіль Вітка

Цімох Васілевіч Крысько.
Імя Васіль ад бацькі, які любіў чытаць. Вечарамі, а часам і ўсю ноч чытаў услых, слухаць прыходзілі і вяскоўцы. Бацька думаў што сын сьпіць, а той таксама слухаў.
Прозьвішча Вітка ад слова віць/зьвязваць, якое зьвязана з месцам нараджэньня Случчынай, якое паходзіць ад ракі Случ, якая паходзіць ад слова злуч/злучына, якое абазначае злучэньне, зьліцьцё.

Ёсць на зямлі такі куток,
З якім навек я злучаны,
Адкуль ступіў свой першы крок –
Мая радзіма – Случчына.

Максім Лужанін

Максім Лужанін

Аляксандр Амвросьевіч Каратай.
„Тады, у дваццатыя гады, калі я пачынаў пісаць, было вельмі модна і нават прэстыжна выбіраць сабе прыгожыя, паэтычныя псеўданімы. Міхась Чарот, Алесь Дудар, Сяргей Ракіта, Цішка Гартны... Ну вось захацелася і мне замест простага Каратай выбраць прозьвішча больш прывабнае, мілагучнае. Стаў думаць. Зямля наша беларуская багатая лугамі і лугавінамі. А там бурна расьце шмат розных кветак. Такая ж і наша мова — шматколерная і квяцістая. Таму я і Лужанін. Што ж тычыцца імя Максім, то гэта ў гонар Максіма Багдановіча. Я хацеў, каб гэтае імя заўсёды было маім паэтычным эталонам“
Іншыя псеўданімы: М. Бусловіч, Ал. Даведка

Янка Журба

Янка Журба

Іван Якаўлевіч Івашын.
Журба — туга, смутак, жаль, журба па лёсе, бедаваньне над лёсам.

Янка Башкiр, Янка Пачопка

Янка Башкiр

Іван (Янка) Пятровіч Пачопка.
Янка Башкiр: загадкi псеуданiма / Янка Саламевiч // Роднае слова. - 2009. - N 6. - С. 16

Іншыя псеўданімы і крыптанімы: I.Р.; Башкір; Iв. П-ка; Праваслаўны; Шкiрба; Я. П.; Янка Башкiр; Я. Шкiр-ба

Алесь Сучок

Алесь Сучок

Пётр Навумавіч Дабрыян.

Іншыя псеўданімы: Вл. Вашык

Алесь Салавей

Алесь Салавей

Альфрэд Васільевіч Радзюк.
Нарадзіўся 1 траўня. Самыя раньнія прылёты салаўёў адзначаліся ў канцы красавіка. Самы позьні прылёт і пачатак сьпеваў – у канцы першай дэкады траўня.

Увосень 1941 года прыязджае ў Мінск. Уладкоўваецца ў рэдакцыю “Менскай газэты”. Тут упершыню ў навагоднім нумары быў надрукаваны яго верш “З Новым годам” пад псеўданімам Максім Блакітны. А ў газеце „Голас вёскі” — верш “Радасць жыцця” ужо пад псеўданімам Алесь Салавей. 

Іншыя псеўданімы: Максім Блакітны, Алесь Вясновы, Алесь Вясёлка

Вінцук Адважны

Вінцук Адважны

Язэп Станіслававіч Германовіч.

Алесь Раніца

Алесь Раніца

Аляксандр Сцяпанавіч Вечар.

Зоська Верас

Зоська Верас

Людвіка Антонаўна Сівіцкая-Войцік.
Неяк зайшла ў рэдакцыю „Вольнай Беларусі”, паспрачалася з Бядулем, што зможа напісаць твор адразу, без паправак. І хуценька на паперу пачала запісваць верш “Нёман”: „Праз акопы i рады штыхоў...” Падпісалася: „Зоська Верас”. Зоська гэта яе другое імя, верас — раслiна, якую яна вельмi любіла. А якраз напярэдадні сын Ядвiгiна Ш. прывёз ёй з Карпiлаўкi рана зацвiўшы верас.

Іншыя псеўданімы: А. Войцікава; Мама; Мірко; Л. Савіцкая; Шара Пташка

Мікола Наваселец

Мікола Наваселец

Мікола Іванавіч Ермаловіч.
Месца нараджэньня: Малыя Навасёлкі, Койданаўскі раён, Менская вобласць.

Іншыя псеўданімы: Сымон Беларус, М. Ермолов, Я. Мікалаеў, М. Ярмолаў

Парамон Паромскі

Парамон Паромскі

Сяргей Іванавіч Грахоўскі.

Іншыя псеўданімы: М. Асіповіч, Сяргей Івановіч, С. Каршун,

Радыён Хваля

Радыён Хваля

Уладзімір Міхайлавіч Юрэвіч.
На працягу больш чым двух дзесяцігоддзяў (1932—1954) працаваў на беларускім радыё дыктарам, загадчыкам аддзела літаратурна-драматычнага вяшчаньня (1948—1951) і галоўным рэдактарам мастацкага радыёвяшчання (1952—1954). У гады вайны працаваў у Маскве на радыёстанцыі «Савецкая Беларусь».

Юрка Віцьбіч

Юрка Віцьбіч

Георгій Аляксандравіч Шчарбакоў.
Юрый — мужчынскае рускае асабістае імя; з'яўляецца фанетычным варыянтам імя Георгій. Трактуецца літаральна як „земляроб“.
Нарадзіўся ў Вяліжы Віцебскай губэрні.

Іншыя псеўданімы: Юрка Стукаліч, Алесь Крыжаніч

Мікола Вярба

Мікола Вярба

Мікола Сільвановіч.
Нарадзіўся 9 красавіка. Вярба — род лістападных дрэў і кустоў сямейства Вярбовыя. Цвіце у красавіку—маі.

Уладзіслаў Сноп

Уладзіслаў Сноп

Уладзіслаў Рыжы-Рыжскі.
У 1940 г. паступіў у Глыбоцкі сельскагаспадарчы тэхнікум.

Іншыя псеўданімы: У. Сноп

С. Пінскі

С. Пінскі

Васіль Вір.
У 1920-30-х г. актыўна ўдзельнічаў у Беларускай сялянска-работніцкай грамадзе на Піншчыне, спрыяў Таварыству беларускай школы.

Абарыген Крайскі

Абарыген Крайскі

Леапольд Іванавіч Радзевіч.
Нарадзіўся ў фальварку Кур’янаўшчына Вілейскага пав. Віленскай губ., цяпер Лагойскі р-н Мінскай вобл.
Абарыген — карэнны насельнік мясцовасьці, які здаўна там жыве.
Крайск — аграгарадок у Лагойскім раёне Мінскай вобласьці. Уваходзіць у склад Крайскага сельсавета.

Іншыя псеўданімы: Анатоль, Антон, Антось, Васіль, Васіль Змагар, Грымот, Жыцень, Л., Жыцень, Лявон, Замежны, Антось, Замежны, Замежны, Ан., Змагар, Васіль Змагар, Ігнат, Васіль Касагар, Крайскі, Крыкун, Л., Л. Р., Лявон, Лукаш Нехлямяжны, Р. Ю., Саўка Змагар, Сталевіч, Антось Сталевіч, Ан. Сучасны, Ю. Р., Юрг, Р., С. Юргілевіч, Юргілевіч, Р. Юргілевіч.

Міхась Кавыль

Міхась Кавыль

Язэп Казіміравіч Лешчанка.
Кавы́ль (Stipa) — род кветкавых расьлін сямейства злакаў.

Іншыя псеўданімы і крыптанімы: В’юрок, Я. Ляшчына, Я.Маёвы, М. К., Я. Л.

Мікола Вольны

Мікола Вольны

Мікола Панькоў.
Нарадзіўся ў Дзвінску і яшчэ ў школьныя гады далучыўся да нацыянальна-вызвольнага руху.

Іншыя псеўданімы: М. Лістападавец, Летапісец, Ня-Кніжнік, Не-Паэта, Ул. Сакол, У.Сакол, М.Кніжнік, М. Крэнь

Ніна Змагарка

Ніна Змагарка

У замустве Ніна Панькова, дзявочае Ніна Найдзюк.

Лук'ян Блёкат

Лук'ян Блёкат

Хведар Дзмітрыевіч Жычка.
1. Значэнне імя Лук'ян — сьветлы.
2. Блёкат — ядавітая травяністая расьліна. Мае непрыемны пах. Кветкі дробныя, белага колеру.
Выраз "як блёкату аб'еўся" прымяняецца да чалавека, які робіць разнастайныя глупства, трызьніць, буяніць.

Іншыя псеўданімы: А. Чыж, Ак. Чыж, Акім Чыж, Сулейман — Марыя Лапаць, Васіліса Выдатная, Ягор Святлафор, Пракоп фон Цэбар (Сулейман — Мария Лапоть, Василиса Прекрасная, Егор Светофор, Прокоп фон Цебар)

Міхась Васілёк

Міхась Васілёк

Міхаіл Восіпавіч Касцевіч.
Centaurea (Васілёк) — лацінская назва роду паходзіць ад імя міфічнай істоты кентаўра Хірона, які лічыўся адным з лепшых лекараў. Па іншай версіі назва ўтворана ад грэч.: κεντέω — калоць і ταῦρος — бык і азначае «які коле быкоў». Відавая назва ў перакладзе з лацінскай азначае «сіні», «цёмна-блакітны».

Іншыя псеўданімы: Язэп Гром

Сяргей Хмара

Сяргей Хмара

Сяргей Сіняк.
Значэнне імя Сяргей ня яснае. Атрымліваецца: Няясная Хмара. 
„Аднойчы нават кінуў каменем у панскага аканома за тое, што няправільна і мала налічылі заробку. Аканом выгнаў яго з работы і даў мянушку “бунтар”, — адзначае Сяргей Чыгрын. Пасля яго шмат разоў выганялі з розных месцаў за бунтарскую натуру.

Сяргей Новік-Пяюн

Сяргей Новік-Пяюн

Сяргей Міхайлавіч Новік.
У 1926 стварыў у роднай вёсцы хор (з 1963 народны) і тэатр. 
У 1939 годзе Сяргей Новік-Пяюн сустракаўся з паэтам, калі той прыехаў у Вільню. Пры знаёмстве з Купалам прадставіўся: «Сяргей Новік». Паэт, праглядаючы яго надрукаваныя вершы, заўважыў: «А тут напісана „Сяргей Пяюн“. „Гэта мой псэўданім...“ „Вось яно што! (...) Даўно друкуесься?“ „З 1926 году“. „А, дык, значыць, цябе ведаюць як Пяюна! Тады іншая справа!.. Але найлепш пішы (...) праз злучок — Сяргей Новік-Пяюн“». (Сяргей Новік-Пяюн. Мая сустрэча зь Янкам Купалам // Першацвет. 1993. № 12.)

Іншыя псеўданімы: Алесь Бярозка; С.Каліноўскі; Малады Дзядок; Сяргей Пяюн; С. Стапанчык; Н.Сяргееў; Od naszego morza; Dziecko Pomorza; Gіos Њwiecki; Krasnoludek; Krasnoludek z Borуw Tucholskich; Stary Dziadok; крыптанімы: Н.; С. Н.; С. П.; N..

Валянцін Блакіт

Валянцін Блакіт

Валянцін Уладзіміравіч Болтач.
„Калі прызнацца шчыра, то і псеўданім Блакіт зьявіўся праз Васілька [Міхась Васілёк], хоць ён пра тое і не здагадваўся. Любімы мой колер – блакітнае неба, блакітны васілёк. Мне, васемнаццацігадоваму, тады здавалася, што ледзь ці ня ўсе сапраўдныя пісьменьнікі мелі ці маюць прыгожыя псеўданімы“

Алесь Змагар

Алесь Змагар

Аляксандр Хведаравіч Яцэвіч.
Змагар — той, хто змагаецца (барацьбіт, змаганьнік. прыхільнік, абаронца)

Іншыя псеўданімы: А. Валошка

Р. Баравы

Р. Баравы

Рыгор Раманавіч Шырма.

Іншыя псеўданімы: Вучыцель. Крыптанімы: В. М.; В.-ч; Г. Ш.; Р. Ш.

Янка Золак

Янка Золак

Антон Міхайлавіч Даніловіч.
Золак — сьвітаньне, расьсьвітаньне, досьвітак, дасьвецце, зара, зараніца; сьвітанак (разм.); дзяньніца (паэт.)

Іншыя псеўданімы: Антось Вірок, Антось Пясняр, А. Здрок, З. Ажына, К. Асцюк, В, Асцюк, К. Аса, М. Залескі, Н. Авадзень, П. Міранюк, П. Мурашка, Парыцкі, Яз. Дольны, Я. Цікаўны

І. Сібарсач

І. Сібарсач

Барыс Іванавіч Сачанка.
У суаўтарстве з Янкам Сіпаковым і Рыгорам Барадуліным зьмяшчаў у „Вожыку“ вострыя і надзённыя крытычныя нататкі, артыкулы, гумарэскі, сатырычныя замалёўкі.

Іншыя псеўданімы: Р. Сібарсач 

Чайка (Ларыса Геніюш)

Чайка

Ларыса Антонаўна Міклашевіч/Геніюш.
Актыўна ўключылася ў жыцьцё і справы тамтэйшага беларускага асяроддзя, прычынілася да працы ва ўрадзе БНР (нейкі час была сакратаром). Тут жа, пачынаючы з 1940 года, на старонках беларускага перыядычнага друку спачатку пад псеўданімам Чайка, а потым пад уласным прозьвішчам адно за адным з’яўляюцца шматлікія, прасякнутыя беларускім нацыянальным каларытам творы таленавітай паэткі, якія адразу ж знаходзяць сваіх прыхільнікаў.

Чайка (Ларыса Геніюш)

П. Зьвястун

Піліп Пестрак.
У друку выступіў у 1927 годзе пад псэўданімам Зьвястун. 
Зьвястун — весьнік, вяшчальнік, аматар сьвістаць.

Іншыя псеўданімы: П. Гайдук,

Ж. Заметкіна

Ж. Заметкіна

Яўгенія Іосіфаўна Янішчыц.
Заметка — кароткае пісьмовае паведамленьне аб чым-небудзь вывучаным, замеченном.

Іншыя псеўданімы: Е. Іосіфава, Ясяльдзянка

Валянцін Блакіт

М. Кракоцкі

Янка Саламевіч (Іван Уладзімеравіч Саламевіч).
Нарадзіўся ў вёсцы Малая Кракотка, Слонімскі раён, Гарадзенская вобласьць. 
Аўтар першага на Беларусі «Слоўніка беларускіх псэўданімаў (XVI—XX стст.)

Іншыя псеўданімы: Валін, каля 250 псеўданімаў

Легал

Легал

Леанід Міхайлавіч Галубовіч.
Творчае імя утвараецца ад пачатковых літар імя і прозьвішча.

Банадысь Кастрыца

Банадысь Кастрыца

Юрый Мікалаевіч Свірка.
Месца нараджэньня: Маргавіца, Бягомльскі пассавет, Бягомльскі раён, БССР, СССР

Іншыя псеўданімы: Гарчыца

Ільля Курган

Ільля Курган

Ільля Львовіч Эйдэльман.
З 1950 року пачаў карыстацца псэўданімам Ільля Курган (паводле дзявочага прозьвішча маці Хасі Аронаўны), а ў 1969 року афіцыйна зьмяніў прозьвішча.

Р. Барута

Р. Барута

Рыгор Саламонавіч Бярозкін.
Нарадзіўся 3 ліпеня. Цьвіце лілея Baruta (Барута) у ліпені, утвараючы багатыя, велізарныя кветкі, дыяметрам да 25 см, цытрынава-жоўтага адценьня з салатавым колерам у падставы пялёсткаў.

Іншыя псеўданімы: С. Тарасаў, Гірш

Уладзімір Караткевіч

Уладзімір Караткевіч

Авось Савось

Авось Савось

Рыгор Іванавіч Барадулін.
У школе не з’яўляўся ўдзельнікам піянерскага руху: падчас запісу ў арганізацыю Барадулін збег са школы. 
Пазіраў уніз,
А Савось на водшыбе,
На галоўцы з коцікам,
Шэпчучы: «кіс-кіс!»
І хоць ён не піонер,
А чырвоны меў каўнер.
Якуб Колас

Іншыя псеўданімы: Алесь Чабор, Алесь Каліна

Васыль Ясэнскі

Васыль Ясэнскі

Васіль Сяргеевіч Сёмуха.
— Як вас яшчэ ў жыцці называлі, былі нейкія мянушкі?
— У школе называлі Васыль Ясэнскі — бо я быў з хутара Ясэнэц. Перасяленец — спачатку ў сяло, потым у Пружаны.
— Вы ніколі не бралі сабе гэтую мянушку як псеўданім?
— Браў. Пры перакладзе Караткевічавага рамана «Леаніды не вернуцца да зямлі». Гэта быў мой псеўданім.

Міхась Сліва

Міхась Сліва

Міхаіл Мітрафанавіч Кавалёў.
У прадмове-аўтабіяграфіі да кнігі «Вiртуальнае каханьне» Міхаіл Мітрафанавіч знаёміць чытачоў з гісторыяй узьнікненьня свайго псеўданіма. У пачатку літаратурнай дзейнасьці малады гумарыст зьвярнуў увагу на вялікую сьпелую сьліву ў бацькоўскім садзе. Тады яму і падумалася, што раз ёсьць у літаратуры Украіны Астап Вішня, то чаму б у беларускай не з’явіцца Міхасю Сліве. 
Нарадзіўся 31 ліпеня, тэрміны пасьпяваньня слівы: ліпень-верасень

Адам Глёбус

Адам Глёбус

Уладзімір Вячаслававіч Адамчык.
Бацька — Вячаслаў Адамчык, Маці — Ніна Глобус. 
„Псэўданім я ўзяў, каб у бухгальтэрыях мае ганарары не перасылалі да бацькі“

Алесь Аркуш

Алесь Аркуш

Аляксандр Барысавіч Козік.
„Вырашыў далучыцца да традыцыі, якая існавала ў 20-30-х гадах мінулага стагоддзя ў беларускай літаратуры. Шукаў адпаведнае слова, якое б не несла нейкі ідэалагічны сэнс. Слова "аркуш" мне спадабалася. Бо гэта перадусім чысты ліст паперы, на якім я зьбіраўся занатаваць свае творы“

Іншыя псеўданімы: Васіль Кроква, Гурба

НЕВЯДОМЫЯ ЦIКАВОСТКI:

ОФРАСІНІЯ ПОЛАЦКАЯ, ФРАНЦИСКО СКОРИНА (ФРАНЦЫСК СКАРЫНА,
ДРУКАР СКАРЫНА, ДОКТАР СКАРЫНА), КАРУСЬ КАГАНЕЦ, МАКСІМ КНІЖНІК,
ЯН
КА КУПАЛА (ЯНУК КУПАЛА), КАРУСЬ ЛАПАЦЬ, АНТОН НОВІНА, АНТОН БЕЛОРУС,
ЯНК
А БРЫЛЬ, КАНДРАТ КРАПІВА, ВЕРА ВЯРБА, ЯЗЭП ПУШЧА, РАМАН СУНІЦА,
ГАНН
А АРШЫЦА, АРЦЁМ МУЗЫКА, ГАБРУСЬ ДРУК, ЯНКА КЛІЧ, ЮРКА КУРТАТЫ,
АНТО
Н НЕБАРАКА, ВАСІЛЬ ВІТКА, АЛЕСЬ СУЧОК, МІКОЛА НАВАСЕЛЕЦ, АЛЕСЬ АРКУШ