css templates

ВЯДОМЫЯ ІМЁНЫ

імёны, псеўданімы, саманазвы. тлумачэньні

Офросіниія Полацкая

Офрасінія Полацкая

Охра + Сіняя
Офра (іўр. ‏עֹפְרָה‏‎) — Ізраільскае паселішча на Заходнім беразе ракі Ярдан. На поўначы ад Ерусаліма, куды ў апошні шлях накіравалася Офрасінія.

Еўфрасіння Александрыйская:
У некаторых заходніх календарах імя прападобнай перадаецца як Еўфрасія (Euphrosia) або Еўфрасія (Euphrasia).
Еўропа + Азія = Еўразія 

Янка Купала

Янка Купала

Нарадзіўся ў 1882 годзе 25 чэрвеня. Купальле — старажытнае народнае сьвята. Адзначаецца ў ноч на 24 чэрвеня. Адзінай даты не існавала, паводле этнаграфічных звестак яно магло сьвяткавацца некалькі разоў: сёньня ў адной вёсцы, заўтра — у суседняй. 
Першапачаткова псеўданімам Івана Луцэвіча, пад якім павінен быў выйсьці яго першы зборнік, мусіў быць Янук Купала, але рэдактар зборніка Браніслаў Эпімах-Шыпіла падчас публікацыі напісаў яго як Янка Купала.

Якуб Колас

Якуб Колас

Колас — пра важкасць, напоўненасць зернем, ступень сьпеласці, пра колер (коласа): белы, буйны, важкі, васковы, вусаты, высокі, грузны, залаты, залацісты, медзяны, наліты, наліўны, поўны, пругкі, сакавіты, сівы, сьпелы, тугі, умалотны, цяжкі, ядраны, бедны, квола-пляскаты, недасьпелы, неналіты, нішчымны, нязжаты, нясьпелы, парожны, пусты, ссівелы, шорсткі, шурпаты.
Адзін як колас — пра самотнага адзінокага чалавека. 

Янка Брыль

Янка Брыль

1. Тое, што і капялюш. Чырвоныя хустачкі дзяўчат мяшаліся з хлапцоўскімі шапкамі розных гатункаў, пачынаючы гарадскімі кепкамі і канчаючы самадзельнымі саламянымі брылямі. Колас.
2. Казырок шапкі. Паўлік адчуваў на сабе торбачку, доўгі брыль у шапцы хоць і закрываў твар ад высокага сонца, але затое на лбе ўсё больш з'яўлялася капелек поту. 

На другі дзень у двор бальніцы,
Дзе ганак звешвае свой брыль,
Пад'ехаў, стаў аўтамабіль.

Кандрат Крапіва

Кандрат Крапіва

З аднаго боку крапіва робіць балюча, а з другога боку валодае лячэбнымі ўласьцівасьцямі. 

Я ў мастацкім агародзе
Толькі марная трава.
А якая? Смех, дый годзе:
Я – пякучка-крапіва.
Хто сустрэўся быў са мною,
Дакрануўся раз ці два,
Дык той ведае ўжо, хто я:
Я – пякучка-крапіва.

Янка Лучына

Янка Лучына

Янка Лучына — гэта адзін з псеўданімаў Івана (Яна) Неслухоўскага, найбольш часты і стабільна ўжываны. Ім паэт падпісваў толькі творы на беларускай мове. Узяты ад страчанай часткі прозвішча продкаў, прыдомка Лучыўка, псеўданім сімвалізаваў духоўную лучнасць творчасці паэта з беларускім народам і яе асветніцкую ролю, прыпадобненую лучыне, сціплай крыніцы святла ў сялянскай хаце.

Адам Глобус

Адам Глобус

Бацька — Вячаслаў Адамчык, Маці — Ніна Глобус.

Янка Маўр

Янка Маўр

Звычайна, свае настаўніцкія заняткі завяршаў фразай "Маўр зрабіў сваю справу, маўр можа ісьці" якая пайшла з п'есы Шылера "Змова Фіеска ў Генуі".

Максім Танк

Максім Танк

Моцны як танк. 
— А што мне заставалася рабіць, — з адценнем гумару адказаў Яўген Іванавіч, — калі ўсе прывабныя кветачкі ўжо разабралі: Эдзі Агняцвет, Вера Вярба, Кандрат Крапіва… А для мяне застаўся толькі кавалак жалеза.

Эдзі Агняцвет

Эдзі Агняцвет

Калі вучылася ў сёмым класе пайшла раіцца да Янкі Купалы, які на развітанне нарэзаў ёй букет ружаў. Псеўданім выбрала сабе дзякуючы захапленьню паэмай Якуба Коласа "Сымон-музыка". Першыя вершы пад гэтым псеўданімам апублікавала ў 1929 г.

Рыгор Барадулін

Вера Вярба

Вера Харужая стала для паэтэсы пуцяводнай зоркай: "Я іду па слядах тваіх // за справядлівасьцю і мужнасцю, // За высокай гордасьцю і дружнасьцю. // Кожны крок мой – на белай паперы, // Я дайду да цябе, мая Вера!". 
Другой часткай стала назва дрэва. Вярба з’яўляецца сімвалам смутку. Прынцыпы паэтызацыі вярбы на першы план ставяць лірычныя і любоўныя тэмы, у якіх дрэва ўвасабляе тугу. Паэтка ўспрымае дрэвы, як блізкія істоты, падобныя да людзей: "Затужылі вербы над вірамі // ...Але нельга вербам адарвацца".

Рыгор Барадулін

Вера Хоружая

Адзін зь псеўданімаў — Алеся Шыпшына. 
Шыпшына — куст з ружовымі або белымі кветкамі (назва ад вострых шыпоў).

Язэп Пушча

Язэп Пушча

Іосіф Плашчынскі → Язэп Плашчынскі → Язэп Пушча. Дзе б ні жыў, ні працаваў — саджаў дрэвы і кветкі. Любіў лес і родную прыроду. Уставаў рана і да сьняданьня блукаў адзін па лясных сьцежках у ваколіцах, падумаць, прыгадаць, памарыць.

Рыгор Барадулін

Рыгор Барадулін

Дэбютаваў у газеце "Чырвоная змена" пад псеўданімам Алесь Чабор.

Іншыя псеўданімы: Авось Савось, Алесь Каліна

Усё проста
©mirymir.by, 2019 - 2020